Historiallinen poikkeuskausi vai omaleimaisen Viipurin perusta?

Author: Antti Räihä, Piia Einonen & Pentti Paavolainen
Published: 2018

Antti Räihän, Piia Einosen ja Pentti Paavolaisen kirjoittama johdantoartikkeli on ilmestynyt vuonna 2018 VSKS:n Toimitteessa 20 Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit. Kirjoittajat johdattavat artikkelissaan Toimite 20:n teemoihin ja esittelevät lyhyesti antologiassa julkaistut artikkelit.

Viipurin siirtyminen osaksi Venäjän keisarikuntaa Uudenkaupungin rauhassa 1721 on tehnyt siitä suomalaisessa historiantutkimuksessa poikkeuksellisen kiinnostavan tutkimuskohteen. Antologia Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit koostuu artikkeleista, joissa käsitellään Viipurin kulttuurihistoriasta vuosilta 1710–1840. Teksteissä luodaan kokonaisvaltaisia tutkimusasetelmia, joissa yksilöllisiä ja kollektiivisia, eri säätyjen, ylempien ja alempien, kulttuuriin ja käytäntöihin kuuluneita ilmiöitä tarkastellaan useista näkökulmista.

Kirjallisuusviite

Räihä, Antti & Einonen Piia & Paavolainen Pentti (2018). Historiallinen poikkeuskausi vai omaleimaisen Viipurin perusta? Teoksessa Räihä, Antti & Einonen, Piia (toim.). Kuvaukset, mielikuvat, identiteetit. Viipurin kulttuurihistoriaa 1710–1840. Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 20. Helsinki: VSKS.