Viipurin kultasepät ja ylellisyyskulutus keskiajalta 1700-luvun alkuun

Visa Immosen artikkeli on ilmestynyt vuonna 2017 Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteessa 19 Arki, kirkko, artefakti. Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710).  Visa Immonen keskittyy artikkelissaan Viipurin ylellisyyskulutukseen keskiajalta 1700-luvun alkuun jalometalliesineiden sekä niiden valmistukseen erikoistuneen ammattiryhmän, kultaseppien, avulla.

Antologiassa Arki, kirkko, artefakti eri tieteenalojen asiantuntijat käsittelevät monikulttuurisen ja -kielisen Viipurin historiaa niin henkisen kuin materiaalisen kulttuurin näkökulmista keskiajalta 1700-luvun alkuun. Aiheet liittyvät kirkolliseen ja sivistyselämään, hengellisiin ja maallisiin instituutioihin ja organisaatioihin sekä arjen esineelliseen maailmaan aina yksittäisiin viipurilaisiin toimijoihin asti.

Kirjallisuusviite

Immonen, Visa (2017). Viipurin kultasepät ja ylellisyyskulutus keskiajalta 1700-luvun alkuun. Teoksessa Karonen, Petri & Paavolainen, Pentti, & Supponen, Sanna (toim.). Arki, kirkko, artefakti. Viipurin kulttuurihistoriaa Ruotsin ajalla (n. 1300–1710). Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 19. Helsinki: VSKS.