Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 13 (2001)

Helsinki : 2001

ISSN: 1236-4304

198 sivua, kuva- ja karttaliitteet

Toimitteen 13 painopiste on vuosissa 1710-21 Viipurissa. Se sisältää henkilökuvauksia, kuten Kalevi Tillin katsauksen Juho Lallukkaan Viipurin suomalaisen teatterielämän perustajan ja tukijana, ja useita pienoistutkielmia kuten Jyrki Paaskosken Saimaan kanavan ensimmäiset rakentamisyritykset 1500- ja 1600-luvuilla. Lisäksi teoksessa on käännettyä historiallista tekstiä, kuten Gabriel Laguksen Eräitä seikkoja Viipurin oloista venäläismiehityksen aikana 1710-21.

 

Sisällys:

Viipuri–poikkileikkaus, Uno Ullberg

Viipurin puurunkoiset purjelaivat, Teija Petterberg-Möntti

Saimaan kanavan rakennushanke 1500-luvulla, Jyrki Paaskoski

Eräitä seikkoja Viipurin oloista venäläismiehityksen aikana (1710–1721), Gabriel Lagus

Laatokan–Karjalan sahateollisuuden historiaa, Harri Pelkonen

”Vieraita” Viipurin kaupungissa. Saksalaiset ja juutalaiset, Teija Petterberg-Möntti

Juho Lallukka, Viipurin suomalaisen teatterielämän perustajana ja tukijana, Kalevi Tilli

Kapina Viipurin pataljoonassa 1887, Kalle Meurman

Viipuri, Alexander Jaenisch

Vaelluksella Viipurissa vuonna 1900, Ester Höckert ja Ingrid Borenius

Erkki Paavolainen 1890–1960. Elämäkerran piirteitä, Jaakko Paavolainen

Asevelvollisena Viipurissa 1919–1920, Aarno Tertti

Terijoki – Viipurilaisten kesäparatiisi, Kalevi Tilli

Melkein siviiliä, Pirkko Purnanen

Tullaan julkaisemaan myös PDF:nä. Seura myy painettua teosta verkkokirjakaupassaan.