Tietoa portaalista

Viipuri-portaali demo-versio

Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura (VSKS) on jo usean vuoden ajan kehittänyt innovatiivista Viipurin tieto- ja näyttelykeskusta, joka yhdistää tietoa, elämyksiä ja tarinallisia sovelluksia. Viipuriportaali on osa digital humanities-ajattelua,  jossa humanistien tarpeet ja digitaaliset mahdollisuudet parhaalla tavalla yhdistetään, suurta yleisöä unohtamatta. Konseptia kehitetään sopivaksi Euroopan muidenkin vanhojen ja kiistanalaisten rajakaupunkien esittelyyn ja kokonaisuuksien dialogiseen esilläoloon.

 

Hanke

Tietoa ja elämyksiä yhdistävä Viipuri-aineistojen verkkoportaali tarjoaa digitaalisessa muodossa julkisia ja yksityisiä arkisto-, kirjasto- ja museoaineistoja, perinne- ja muistitietoa. Siihen tuotetaan jatkuvasti myös uusia tarinallisia ja teemallisia sovelluksia. Hankkeen on käynnistänyt ja sen koordinoinnista vastaa Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura (VSKS). Mukana on jo useita partneita, joiden kanssa toteutetaan erilaisia osakokonaisuuksia ja mukaan ovat tervetulleita myös uudet Viipuri-toimijat.

Kaupungin värikäs historia ja siihen keskittynyt pitkä harrastuneisuus on tuottanut runsaasti arkisto-, tutkimus- ja tarinamateriaalia, jota työstää uuden tekniikan keinoin. Toisaalta materiaalin saattaminen verkkokäyttöön edistää myös sen käytettävyyttä ja säilymistä. Runsas ja monipuolinen olemassa oleva aineisto mahdollistaa myös tietokantajulkaisemiseen perustuvan audiovisuaalisen kerronnan ja esittämisen interaktiivisten muotojen kehittämisen, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi tarinallisessa ja tutkivassa opetuksessa. Toisaalta jo olemassa oleva vahva Viipuri-yhteisö pystyy tuomaan omia tarinoitaan kuuluviin ja tieto- ja näyttelykeskuksen ympärille voidaan näin luoda monipuolinen sosiaalinen verkosto, joka tuo perinteisen yhdistystoiminnan rinnalle uudenlaista yhteisöllisyyttä verkossa.

 

Kenelle

Viipurin merkitys Suomen historian, talouden ja kulttuurin ymmärtämiseksi on maamme kehityksen erilaisissa vaiheissa ollut luonteeltaan erityinen. Asiaa uhkaa unohtaminen ja toisaalta sodanjälkeisen muistitiedon värittämä ”kultaisen rinkelin” kaupunki vääristää helposti kokonaiskuvaa, ellei Viipuri pysy tutkimuksen ja analyysin kohteena jatkossakin. Portaalin tavoitteena on tarjota uusimpaan tutkimukseen perustuvaa tietoutta kiinnostavassa ja ymmärrettävässä muodossa. Sovelluksia pyritään kehittämään ottamalla huomioon eri ikäryhmät, käyttäjäkunnat ja erityisesti opetuksen tarpeet.

Palaute ja sivuston kehittäminen

Sivustoa koskevat yhteydenotot: viipuriportaali[at]gmail.com

Tekijät

Ylläpito ja toimitus

VSKS portaali-toimikunta: FM Sanna Supponen (puheenjohtaja), konsultti Marko Kivi-Koskinen, HuK Heidi Pitkänen & FT Anna Ripatti.

Kirjoittajat

Keväällä 2017 järjestettiin Helsingin yliopistolla kulttuupeirnnön oppiaineessa Digitaalinen sisällöntuotantopaja, jossa opiskelijat tuottivat tekstejä portaaliin apulaisprofessori, FT Visa Immosen ja tohtorikoulutettava, FM Sanna Supposen ohjauksessa.

Sivuston tekninen toteutus ja ylläpito

Syksystä 2016: Arttu Pakarinen

Kevät 2016: Metropolian ammattikorkeakoulun työryhmä

Idea ja alkuperäiset suunnitelmat

FT Klaus Oesch

Partnerit

Wiipurin arkistoyhdistys ry

Teatterimuseo (Tunteita ja eleganssia verkkonäyttely)

Kansalliskirjasto (Bibliotheca Wiburgensis)

Tutkimushankkeet Meanings of an Urban Space, Past and Present ja Viipurin historiallinen kartasto

Kuvalähteet

Sivustolla käytetyt kuvat ovat Wiipurin arkistoyhdistys ry:n kokoelmasta (ellei erikseen toisin mainittu).

Kuva-arkistosivun ylälaidan Viipurin panoraamakuva 1942: Viipurin kaupungin Viipurin valtauksen johtajalle, kenraaliluutnantti Lennart Oesch’ille, muistoksi luovuttama ”sarja-valokuva nyky-Viipurista” Viipurin valtauksen vuosipäivänä 30.8.1942. Alkuperäinen ”sarja-valokuva” skannattu Metropolia-ammattikorkeakoulun työryhmän toimesta 360 asteen digitaaliseksi panoraamakuvaksi. Alkuperäisen kuvan omistaa Klaus Oesch.