Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura

Seuran tarkoituksena on lisätä Viipuria koskevaa tietämystä edistämällä sitä koskevaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa ja järjestämällä esitelmätilaisuuksia. Wiipuri-portaali on seuran ylläpitämä.