Turun Torkkelin Kilta ry

Turun Torkkelin Kilta ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on menetetyn Viipurin kulttuuriperinnön vaaliminen, tutkiminen ja tunnetuksi tekeminen sekä sen entisen asujaimiston historian selvittäminen.