Paavolainen, Pentti, ja Sanna Supponen: ”VSKS:n Toimite 20 julkistaminen ja uudistetun Wiipuri.fi-sivuston avaus.” (8.9.2018)

8.9.2018 pidetyn IX Viipuri-tutkimuksen päivän teemana oli Mitä uutta Viipurin musiikkielämästä. Musiikkiaiheisessa Viipuri-tutkimuksen päivässä käsiteltiin uusia aiheita ja kysymyksenasetteluja eri-ikäisten tutkijoiden näkökulmista. Esimies dosentti Pentti Paavolainen esitteli tutkimuspäivässä julkistettua VSKS:n Toimitetta 20. FM Sanna Supponen kertoi uudistetusta Wiipuri.fi-sivustosta, joka julkaistiin tutkimuspäivässä.