Selvitys Viipuriin ja Viipurin maalaiskuntaan liittyvistä muistitietoaineistoista

Vuonna 2017 VSKS teetti selvityksen Viipuriin ja Viipurin maalaiskuntaan liittyvistä äänite- ja tekstimuodossa olevista muistitietoaineistoista. Muistitietoaineistoa on talletettu SKS:n, SLS:n, Kotuksen, Eduskunnan, Arkkitehtuurimuseon, Teatterimuseon ja Wiipurilaisen osakunnan arkiston sekä Ylen Elävän arkiston, Kansan Arkiston, Työväen Arkiston, Kansalliskirjaston, Kansallisarkisto, Helsingin yliopiston suomen kielen arkistoon, Turun yliopiston lauseopin arkiston, Helsingin yliopiston arkiston, Marttaliiton, Etelä-Karjalan museon äänitearkiston, Lahden taidemuseon arkiston ja Lahden konservatorion kirjaston kokoelmiin. Muistitietoaineistoa on niinikään yksityishenkilöiden hallussa.

Selvityksen on tehnyt Noora Hirvelä. Selvitys on saatavissa kysyttäessä viipuriportaali@gmail.com.