Museoviraston Kulttuuriympäristön palveluikkuna

Kulttuuriympäristön palveluikkuna tuo  Museoviraston ylläpitämän muinaisjäännösrekisterin kaikkien saataville. Rekisteri sisältää perustiedot Manner-Suomen kiinteistä, muinaismuistolain rauhoittamista muinaisjäännöksistä ja tietoja muista arkeologisista kohteista. Tietoa on löydettävistä myös Suomen entisillä alueilla olevista kohteista. Kohteisiin on linkitetty tietoja myös niihin liittyvistä tutkimuksista ja löydöistä. Rekisteriä päivitetään jatkuvasti.