Kansallisarkisto

Kansallisarkisto työskentelee kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilymisen ja saatavuuden sekä niiden tutkimuskäytön edistämisen parissa. Aineistoja voi hakea sähköisesti Kansallisarkiston tietokannoista. Luovutetun Karjalan alueen asiakirjoja säilytetään Kansallisarkiston Mikkelin toimipisteessä.