Uuras ja Ravansaari

Lisätietoa Uuraan ja Ravansaareen alueesta VirtuaaliViipuri-sivustolla. Viipurinlahden keskiosassa sijainneet Uuras ja Ravansaari liitettiin Viipuriin 1932 samanaikaisesti Esisaaren ja Suonionsaaren kanssa. Uuras oli jo 1700-luvulla muodostunut sahatavaran varastoimis- ja satamapaikaksi, puolustuksellista huomiota saareen alettiin kiinnittää Suuren Pohjan sodan jälkeen, vaikka monet saariston linnoitukset rakennettiinkin vasta 1800-luvun puolella. Uuraassa sijainnutta suursatamaa ryhdyttiin rakentamaan vasta 1920-luvulla. Asemakaavan alue sai 1933, mutta se jäi sodan takia toteuttamatta. Alueella toimi runsaasti huolintaan ja merenkulkuun keskittyneitä yrityksiä.

Kuvat ovat lopetetun Wiipurin arkistoyhdistyksen (WAY) kokoelmista, jotka ovat nykyisin Wiipuri-Yhdistys r.y:n hallussa.

Kuvat on lisensoitu CC BY 4.0 -lisensilla. Kuvia voi käyttää vapaasti, mutta kuvan käyttäjällä on vastuu mm. tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta. Kuvia saa jakaa, kopioida ja levittää edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa. Kuvia saa muunnella ja niiden pohjalta saa luoda uusia aineistoja. Käytön yhteydessä on mainittava kuvatiedoissa mainittu lähde ja valokuvaaja (jos tiedossa). Painokelpoisia kuvia voi pyytää osoitteesta viipuriportaali@gmail.com.