Torkkelinpuisto

Kansion kuvat esittävät Linnoituksen kaupunginosassa sijainnutta Torkkelinpuistoa, joka sai alkunsa 1860-luvun alussa kaupungin vanhan, keskiaikaisen muurin purkamisen jälkeen. Aluksi puistoa kutsuttiin Esplanadinpuistoksi ja Kaupunginpuistoksi. Vasta itsenäistymisen jälkeen sitä alettiin nimittää Torkkelinpuistoksi.

Linnoituksen kaupunginosa kattoi Viipurin keskiaikaisen kaupunginmuurin sisäpuolelle jääneen alueen ja joitain muurin itäpuolelle jääneitä kortteleita käytännössä alue rajoittui Viipurinlahteen sekä Salakkalahden ja Pantsarlahden kaupunginosiin. Myös Viipurin linna laskettiin kuuluvaksi Linnoituksen kaupunginosaa.

Kuvat ovat lopetetun Wiipurin arkistoyhdistyksen (WAY) kokoelmista, jotka ovat nykyisin Wiipuri-Yhdistys r.y:n hallussa.

Kuvat on lisensoitu CC BY 4.0 -lisensilla. Kuvia voi käyttää vapaasti, mutta kuvan käyttäjällä on vastuu mm. tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta. Kuvia saa jakaa, kopioida ja levittää edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa. Kuvia saa muunnella ja niiden pohjalta saa luoda uusia aineistoja. Käytön yhteydessä on mainittava kuvatiedoissa mainittu lähde ja valokuvaaja (jos tiedossa). Painokelpoisia kuvia voi pyytää osoitteesta viipuriportaali@gmail.com.