Talikkala

Kuvat esittävät Talikkan kaupunginosaa 1920- ja 1930-luvuilla. Talikkala kuului muiden esikaupunkialueiden tavoin alun perin Viipurin maalaiskuntaan. Viipuriin alue liitettiin vuonna 1924, jolloin alueelle laadittiin myös asemakaava. 1900-luvun alkuun saakka alue tunnettiin siellä toimineiden tiilitehtaiden takia nimellä Rosuvoi, Tiiliruukki. Lisätietoa Talikkalan kaupunginosasta VirtuaaliViipuri-sivustolla.

Kuvat ovat lopetetun Wiipurin arkistoyhdistyksen (WAY) kokoelmista, jotka ovat nykyisin Wiipuri-Yhdistys r.y:n hallussa.

Kuvat on lisensoitu CC BY 4.0 -lisensilla. Kuvia voi käyttää vapaasti, mutta kuvan käyttäjällä on vastuu mm. tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta. Kuvia saa jakaa, kopioida ja levittää edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa. Kuvia saa muunnella ja niiden pohjalta saa luoda uusia aineistoja. Käytön yhteydessä on mainittava kuvatiedoissa mainittu lähde ja valokuvaaja (jos tiedossa). Painokelpoisia kuvia voi pyytää osoitteesta viipuriportaali@gmail.com.