Siikaniemi

Kansion kuvat esittävät Siikaniemen kaupunginosaa pääasiassa 1900-luvulla. Kaupunginosa sijaitsi Linnasaaren kaakkoisosassa. Alueella oli kaupunkiasutusta jo hyvin varhain ja se sai ensimmäinen asemakaavansa jo 1600-luvulla. 1700-luvulla alueesta muotoutui sotilasalue sinne rakennettujen linnoitteiden ja muiden rakenteiden myötä sotilaallinen luonne leimasi aluetta myös autonomian aikana ja Suomen itsenäistymisen jälkeen. Kaupunginosassa sijaitsi myös muun muassa Maakunta-arkisto ja Tervaniemen uimaranta.

Kuvat ovat Wiipurin arkistoyhdistyksen (WAY) kokoelmista. Wiipuri.fi-sivuston kuvat on lisensoitu CC BY 4.0 -lisensilla. Kuvia voi käyttää vapaasti, mutta kuvan käyttäjällä on vastuu mm. tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta. Kuvia saa jakaa, kopioida ja levittää edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa. Kuvia saa muunnella ja niiden pohjalta saa luoda uusia aineistoja. Käytön yhteydessä on mainittava kuvatiedoissa mainittu lähde ja valokuvaaja (jos tiedossa). Painokelpoisia kuvia voi pyytää osoitteesta viipuriportaali@gmail.com.