Saunalahti

Kansio sisältää kuvia Saunalahden kaupunginosasta 1930-luvulla. Saunalahti sijaitsi Linnasaaressa merenlahden pohjoispuolella. Aluetta alettiin rakentaa Pietarin radan valmistuttua 1870-luvulla Monrepos’n kartanon entisille maille. Alunperin Saunalahti-nimitys viittasi ainoastaan rautatien eteläpuoliseen alueeseen. Pohjoispuolella sijainnut alue tunnettiin Likolampena. Saunalahti ja Likolampi liitettiin kaupunkiin vasta vuonna 1933 ja koko aluetta alettiin nimittää Saunalahdeksi. Tätä ennen alueet kuuluivat Viipurin maalaiskuntaan. Lisätietoa Saunalahden kaupunginosasta VirtuaaliViipuri-sivustolla.

Kuvat ovat lopetetun Wiipurin arkistoyhdistyksen (WAY) kokoelmista, jotka ovat nykyisin Wiipuri-Yhdistys r.y:n hallussa.

Kuvat on lisensoitu CC BY 4.0 -lisensilla. Kuvia voi käyttää vapaasti, mutta kuvan käyttäjällä on vastuu mm. tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta. Kuvia saa jakaa, kopioida ja levittää edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa. Kuvia saa muunnella ja niiden pohjalta saa luoda uusia aineistoja. Käytön yhteydessä on mainittava kuvatiedoissa mainittu lähde ja valokuvaaja (jos tiedossa). Painokelpoisia kuvia voi pyytää osoitteesta viipuriportaali@gmail.com.