Salakkalahti

Kansion kuvat esittävät Salakkalahden kaupunginosaa, joka kattoi aluperin Salakkalahdenpuiston lisäksi vain lahden eteläpuolella sijainneet kolme korttelia. Näiden lisäksi myös Viipurin kauppatori sijaitsi Salakkalahden merenlahden rannalla. Vanhana satamaratana tunnettu, Pietari-Viipuri-radan ja sataman välinen rautatie kulki Salakkalahden kaupunginosan läpi.

Kuvat ovat lopetetun Wiipurin arkistoyhdistyksen (WAY) kokoelmista, jotka ovat nykyisin Wiipuri-Yhdistys r.y:n hallussa.

Kuvat on lisensoitu CC BY 4.0 -lisensilla. Kuvia voi käyttää vapaasti, mutta kuvan käyttäjällä on vastuu mm. tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta. Kuvia saa jakaa, kopioida ja levittää edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa. Kuvia saa muunnella ja niiden pohjalta saa luoda uusia aineistoja. Käytön yhteydessä on mainittava kuvatiedoissa mainittu lähde ja valokuvaaja (jos tiedossa). Painokelpoisia kuvia voi pyytää osoitteesta viipuriportaali@gmail.com.