Repola

Kansion kuvat esittävät Repolan kaupunginosaa, joka syntyi 1800-luvun toisella puoliskolla Salakkalahden pohjukan täyttämisen yhteydessä. Seuraavan vuosisadan alkupuolella Repolasta muotoutui Salakkalahden kaupunginosan ohella viipurilaisen liike-elämän keskus. Repolassa sijaitsi muun muassa Punaisenlähteentori, useita kouluja ja ortodoksinen Profeetta Elian kirkko.

Kuvat ovat lopetetun Wiipurin arkistoyhdistyksen (WAY) kokoelmista, jotka ovat nykyisin Wiipuri-Yhdistys r.y:n hallussa.

Kuvat on lisensoitu CC BY 4.0 -lisensilla. Kuvia voi käyttää vapaasti, mutta kuvan käyttäjällä on vastuu mm. tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta. Kuvia saa jakaa, kopioida ja levittää edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa. Kuvia saa muunnella ja niiden pohjalta saa luoda uusia aineistoja. Käytön yhteydessä on mainittava kuvatiedoissa mainittu lähde ja valokuvaaja (jos tiedossa). Painokelpoisia kuvia voi pyytää osoitteesta viipuriportaali@gmail.com.