Pikiruukki

Kansion kuvat esittävät Pikiruukin kaupunginosaa 1900-luvulla. 1700-luvulla alueen rannoilla oli runsaasti pikikeittämöitä, mistä on luultavasti peräisin alueen nimitys. Asutusta alueelle syntyi 1800-luvun puolivälissä. 1800-luvun lopulla rantatonteille rakensivat huviloita lähinnä venäläiset aristokraatit ja varakkaat kauppiaat. 1930-luvulla alueelle kaavoitettiin uusia tontteja, joille nousi uusia asuintaloja. Maa-alueet kuuluivat Monrepos’n kartanolle, joka vuokrasi niitä rakennus- ja asuinkäyttöön. Lisätietoa Pikiruukin kaupunginosasta VirtuaaliViipuri-sivustolla.

Kuvat ovat lopetetun Wiipurin arkistoyhdistyksen (WAY) kokoelmista, jotka ovat nykyisin Wiipuri-Yhdistys r.y:n hallussa.

Kuvat on lisensoitu CC BY 4.0 -lisensilla. Kuvia voi käyttää vapaasti, mutta kuvan käyttäjällä on vastuu mm. tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta. Kuvia saa jakaa, kopioida ja levittää edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa. Kuvia saa muunnella ja niiden pohjalta saa luoda uusia aineistoja. Käytön yhteydessä on mainittava kuvatiedoissa mainittu lähde ja valokuvaaja (jos tiedossa). Painokelpoisia kuvia voi pyytää osoitteesta viipuriportaali@gmail.com.