Neitsytniemi

Kansio sisältää kuvia Neitsytniemen kaupunginosasta 1900-luvun ensimmäisiltä vuosikymmeniltä. Kuvat ovat Wiipurin arkistoyhdistyksen (WAY) kokoelmista.

Wiipuri-portaalin kuvat on lisensoitu CC BY 4.0 -lisensilla. Kuvia voi käyttää vapaasti, mutta kuvan käyttäjällä on vastuu mm. tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta. Kuvia saa jakaa, kopioida ja levittää edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa. Kuvia saa muunnella ja niiden pohjalta saa luoda uusia aineistoja. Käytön yhteydessä on mainittava kuvatiedoissa mainittu lähde ja valokuvaaja (jos tiedossa).