Neitsytniemi

Kansio sisältää kuvia Neitsytniemen kaupunginosasta 1900-luvun ensimmäisiltä vuosikymmeniltä. Neitsytniemen kaupunginosa sijaitsi Linnasaaren lounaisosassa ja se koostui asuinalueesta ja kasarmialueesta. Alue rajoittui idässä Siikaniemen kaupunginosaan. Suomen armeija toimi itsenäistymisen jälkeen alueen kasarmialueella ja otti käyttöönsä sotilassairaalan, joka sai seurakseen lisärakennuksen 1930-luvun alussa. Lisätietoa Neitsytniemen kaupunginosasta VirtuaaliViipuri-sivustolla.

Kuvat ovat lopetetun Wiipurin arkistoyhdistyksen (WAY) kokoelmista, jotka ovat nykyisin Wiipuri-Yhdistys r.y:n hallussa.

Kuvat on lisensoitu CC BY 4.0 -lisensilla. Kuvia voi käyttää vapaasti, mutta kuvan käyttäjällä on vastuu mm. tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta. Kuvia saa jakaa, kopioida ja levittää edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa. Kuvia saa muunnella ja niiden pohjalta saa luoda uusia aineistoja. Käytön yhteydessä on mainittava kuvatiedoissa mainittu lähde ja valokuvaaja (jos tiedossa). Painokelpoisia kuvia voi pyytää osoitteesta viipuriportaali@gmail.com.