Patterinmäki

Kansio sisältää 1920- ja 1930-luvuilla otettuja kuvia Viipurin Patterinmäen kaupunginosasta, joka oli keskiaikaisen kaupunginmuurin ja 1500-luvun loppupuolella rakennetun Sarvilinnoituksen väliin jääneistä alueista itäisin. Vanhan Sarvilinnoituksen varustuksia lisäksi alueelle rakennettiin Krimin sodan jälkeen 1860- ja 1870-luvuilla uusia varustuksia ja kellarirakenteita. 1900-luvun alussa Venäjän-Japanin sodan jälkeen  alueella rakennettiin muun muassa kasarmirakennuksia.

Patterinmäen kaupunginosa oli sotilasalueena pitkään suljettu kunnes 1920-luvun lopulla alueelle valmistui Viipurin kaupunginsairaala. 1930-luvulla kaupunginosaan rakennettiin muun muassa tuberkuloosi- ja naistensairaalat sekä eteläosaan keskusurheilukenttä ja Viipurin teollisuuskoulu.

Kuvat ovat lopetetun Wiipurin arkistoyhdistyksen (WAY) kokoelmista, jotka ovat nykyisin Wiipuri-Yhdistys r.y:n hallussa.

Kuvat on lisensoitu CC BY 4.0 -lisensilla. Kuvia voi käyttää vapaasti, mutta kuvan käyttäjällä on vastuu mm. tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta. Kuvia saa jakaa, kopioida ja levittää edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa. Kuvia saa muunnella ja niiden pohjalta saa luoda uusia aineistoja. Käytön yhteydessä on mainittava kuvatiedoissa mainittu lähde ja valokuvaaja (jos tiedossa). Painokelpoisia kuvia voi pyytää osoitteesta viipuriportaali@gmail.com.