Pantsarlahti

Kansion kuvat esittävät Viipurin Pantsarlahden kaupunginosaa 1930-luvulla. Alkujaan kaupunginosa sijoittui keskiaikaisen kaupunginmuurin ja 1500-luvun toisella puoliskolla rakennetun Sarvilinnoituksen väliselle alueelle. Kun kaupunginmuuri purettiin 1860-luvulla Pantsarlahtea ympäröi lännessä Linnoituksen kaupunginosa, pohjoisessa Repola, idässä Kaleva ja kaakossa Havi. Kaupunginosa oli saanut nimensä sitä ympäröivistä linnoitusvalleista eli pantsareista. Kaupunginosan eteläosaan oli keskittynyt teollisuutta ja siellä sijaitsi myös satama-alue. Pohjoisen asuinalueella oli sekä pientaloasutusta että kerrostaloja.

Kuvat ovat lopetetun Wiipurin arkistoyhdistyksen (WAY) kokoelmista, jotka ovat nykyisin Wiipuri-Yhdistys r.y:n hallussa.

Kuvat on lisensoitu CC BY 4.0 -lisensilla. Kuvia voi käyttää vapaasti, mutta kuvan käyttäjällä on vastuu mm. tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta. Kuvia saa jakaa, kopioida ja levittää edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa. Kuvia saa muunnella ja niiden pohjalta saa luoda uusia aineistoja. Käytön yhteydessä on mainittava kuvatiedoissa mainittu lähde ja valokuvaaja (jos tiedossa). Painokelpoisia kuvia voi pyytää osoitteesta viipuriportaali@gmail.com.