Kaleva

Kansion kuvat esittävät Viipurin Kalevan kaupunginosaa 1900-luvun ensimmmäisinä vuosikymmeninä. Pietarin radan ja Valtion rautateiden eteläpuolella sijaitsevaa Kalevan kaupunginosaa kutsuttiin alunperin Pietarin esikaupungiksi. 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa aluetta nimitettiin Aninaksi venäläisen varuskunnan mukaan, joka oli aiemmin toiminut alueella. 1920- ja 1930-luvuilla alue tunnettiin yhä vakiintuneemmin Kalevana. Kaupunginosassa on sen historian aikana sijainneet muun muassa Viipurin läänin- ja kaupunginsairaalat sekä pääpaloasema.

Kuvat ovat lopetetun Wiipurin arkistoyhdistyksen (WAY) kokoelmista, jotka ovat nykyisin Wiipuri-Yhdistys r.y:n hallussa.

Kuvat on lisensoitu CC BY 4.0 -lisensilla. Kuvia voi käyttää vapaasti, mutta kuvan käyttäjällä on vastuu mm. tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta. Kuvia saa jakaa, kopioida ja levittää edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa. Kuvia saa muunnella ja niiden pohjalta saa luoda uusia aineistoja. Käytön yhteydessä on mainittava kuvatiedoissa mainittu lähde ja valokuvaaja (jos tiedossa). Painokelpoisia kuvia voi pyytää osoitteesta viipuriportaali@gmail.com.