Kolikkoinmäki

Kansion kuvat esittävät Kolikkoinmäen kaupunginosaa 1920- ja 1930-luvuilla. Kolikkoinmäen kaupunginosa kuului alunperin Viipurin maalaiskuntaan ja liitettiin kaupunkiin vuonna 1924. Kolikkoinmäki sai alkunsa 1860-luvun jälkeen. Pienistä ja yksinkertaisista vuokratonttien työväenasunnoista koostuva esikaupunkialue kasvoi nopeasti 1800-luvun lopulla, mutta asemakaavansa alue sai vasta 1920-luvulla. Myös alueen kunnallistekniikkaan kiinnitettiin 1920- ja 1930-luvuilla entistä enemmän huomiota. Tätä ennen alueen kunnallistekniikka- ja katuverkostot olivat lähes olemattomia. Lisätietoa Kolikkoinmäen kaupunginosasta VirtuaaliViipuri-sivustolla.

Kuvat ovat lopetetun Wiipurin arkistoyhdistyksen (WAY) kokoelmista, jotka ovat nykyisin Wiipuri-Yhdistys r.y:n hallussa.

Kuvat on lisensoitu CC BY 4.0 -lisensilla. Kuvia voi käyttää vapaasti, mutta kuvan käyttäjällä on vastuu mm. tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta. Kuvia saa jakaa, kopioida ja levittää edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa. Kuvia saa muunnella ja niiden pohjalta saa luoda uusia aineistoja. Käytön yhteydessä on mainittava kuvatiedoissa mainittu lähde ja valokuvaaja (jos tiedossa). Painokelpoisia kuvia voi pyytää osoitteesta viipuriportaali@gmail.com.