Kelkkala

Kansion kuvat esittävät Kelkkalan kaupunginosaa 1900-luvun alkupuolella. Alue oli pääasiassa laidunmaata 1800-loppupuolelle saakka. Kaupunkiin alue liitettiin vasta vuonna 1928, minkä jälkeen alueelle rakennettiin nopeasti uutta rakennuskantaa kaavoitetuille tonteilla. Myös alueen kunnallistekniikkaa ja katuverkostoa ryhdyttiin kehittämään. Lisätietoa Kelkkalan kaupunginosasta VirtuaaliViipuri-sivustolla.

Kuvat ovat lopetetun Wiipurin arkistoyhdistyksen (WAY) kokoelmista, jotka ovat nykyisin Wiipuri-Yhdistys r.y:n hallussa.

Kuvat on lisensoitu CC BY 4.0 -lisensilla. Kuvia voi käyttää vapaasti, mutta kuvan käyttäjällä on vastuu mm. tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta. Kuvia saa jakaa, kopioida ja levittää edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa. Kuvia saa muunnella ja niiden pohjalta saa luoda uusia aineistoja. Käytön yhteydessä on mainittava kuvatiedoissa mainittu lähde ja valokuvaaja (jos tiedossa). Painokelpoisia kuvia voi pyytää osoitteesta viipuriportaali@gmail.com.