Kauppatori

Kansion kuvat esittävät Linnoituksen kaupunginosassa sijainnutta Kauppatoria. Tori oli saanut alkunsa, kun keskiaikaista kaupunkialuetta ympäröinyttä kaupunginmuuria alettiin purkaa. Lopullisen kokonsa tori sai 1880-luvulla.

Linnoituksen kaupunginosa kattoi Viipurin keskiaikaisen kaupunginmuurin sisäpuolelle jääneen alueen ja joitain muurin itäpuolelle jääneitä kortteleita käytännössä alue rajoittui Viipurinlahteen sekä Salakkalahden ja Pantsarlahden kaupunginosiin. Myös Viipurin linna laskettiin kuuluvaksi Linnoituksen kaupunginosaa.

Kuvat ovat lopetetun Wiipurin arkistoyhdistyksen (WAY) kokoelmista, jotka ovat nykyisin Wiipuri-Yhdistys r.y:n hallussa.

Kuvat on lisensoitu CC BY 4.0 -lisensilla. Kuvia voi käyttää vapaasti, mutta kuvan käyttäjällä on vastuu mm. tekijänoikeuksien ja yksityisyyden suojan kunnioittamisesta. Kuvia saa jakaa, kopioida ja levittää edelleen missä tahansa välineessä ja muodossa. Kuvia saa muunnella ja niiden pohjalta saa luoda uusia aineistoja. Käytön yhteydessä on mainittava kuvatiedoissa mainittu lähde ja valokuvaaja (jos tiedossa). Painokelpoisia kuvia voi pyytää osoitteesta viipuriportaali@gmail.com.