Ylirajainen lehdistö: Viipurin 1800-luvun alun saksankieliset lehdet kirjallisen kulttuurin välittäjinä

Heidi Hakkaraisen artikkeli käsittelee Viipurissa 1820-luvulla ja 1830-luvun alussa ilmestyneiden saksankielisten sanomalehtien Wiburgs Mancherley ja Wiburgs Wochenblatt roolia kirjallisuuden foorumina. Vastikään Suomen suuriruhtinaskuntaan liitetyn Vanhan Suomen kirjallinen kulttuuri oli 1820-luvulla vielä pitkälti saksankielistä ja Hakkarainen asettaakin tarkastelemansa sanomalehdet laajempaan saksalaisen kulttuuripiirin vaikutuskenttään. Artikkeli on ilmestynyt Kirjallisuudentutkijain Seuran julkaisemassa Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avaimessa.

Kirjallisuusviite

Hakkarainen, Heidi (2021). Ylirajainen lehdistö: Viipurin 1800-luvun alun saksankieliset lehdet kirjallisen kulttuurin välittäjinä. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 18(4), 6-21.