Yksi uusi ehto=wirsi: ioka taittan wiimeiseks weisata pyhä ehto puolina, koska hengelliset ystäwät owat päättänet weisuns ja lukuns ja menewät lewätä

Esaias Henrici Hildeenin Yksi uusi ehto=wirsi: ioka taittan wiimeiseks weisata pyhä ehto puolina, koska hengelliset ystäwät owat päättänet weisuns ja lukuns ja menewät lewätä (1829) on julkaistu digitaalisessa muodossa Kansalliskirjaston digitaalisten aineistojen sivustolla osana Bibliotheca Wiburgensis -kokoelmaa.

Kokoelma sisältää valikoiman Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran (VSKS) julkaisemia kirjoja vuosilta 1847–1882 sekä viipurilaisten kirjoittamia kauno- ja tietokirjallisia teoksia 1800-luvulta. Lisäksi mukana on Cedervallerien Viipurin kirjapainon ennen vuotta 1860 painamat kirjat.

Kokoelman digitoinnin on rahoittanut Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura.

Kirjallisuusviite

Hildeen, Esaias Henrici (1829). Yksi uusi ehto=wirsi: ioka taittan wiimeiseks weisata pyhä ehto puolina, koska hengelliset ystäwät owat päättänet weisuns ja lukuns ja menewät lewätä. Viipuri: A. Cederwaller.