Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 5

Toimitteessa 5 on julkaistu Viljo Nissilän artikkeli Viipurin kadunnimistä ja kotiseutumuistelma Viipurin kaakkoislaitamilta, joka keskittyy pääosin Kelkkalaan. Toimitteessa on julkaistu myös Pekka Luoman pro gradu -työ aiheenaan Karjalan kannaksen väestönsiirrot ja evakuoinnit jatkosodan aikana. Lisäksi se sisältää lyhyempiä katsauksia ja historiikkejä, muun muussa VSKS vaiheista.

Sisällys:

VILJO NISSILÄ
Viipurin kadunnimet

PEKKA LUOMA
Karjalan kannaksen väestönsiirrot ja evakuoinnit jatkosodan aikana 1941–1944

VILJO NISSILÄ
Viipurin kaakkoislaitamilta

Aarne Huuskonen. In memoriam

Erkki Hämäläinen 75-vuotias

V. ERKAMO
Muistikuvia Viipurin Neitsytniemen rannoista ja suurista kivistä

ERKKI RAUTVUORI
Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran vaiheita

Painos myyty loppuun. Tullaan julkaisemaan PDF:nä.

ISBN 951-95402-4-5 (sid.)

Kirjallisuusviite

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 5 (1982). Helsinki: VSKS.