Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 5

Author: Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura
Published: 1982

Toimitteessa 5 on julkaistu Viljo Nissilän artikkeli Viipurin kadunnimistä ja kotiseutumuistelma Viipurin kaakkoislaitamilta, joka keskittyy pääosin Kelkkalaan. Toimitteessa on julkaistu myös Pekka Luoman pro gradu -työ aiheenaan Karjalan kannaksen väestönsiirrot ja evakuoinnit jatkosodan aikana. Lisäksi se sisältää lyhyempiä katsauksia ja historiikkejä, muun muussa VSKS vaiheista.

Sisällys:

VILJO NISSILÄ
Viipurin kadunnimet

PEKKA LUOMA
Karjalan kannaksen väestönsiirrot ja evakuoinnit jatkosodan aikana 1941–1944

VILJO NISSILÄ
Viipurin kaakkoislaitamilta

Aarne Huuskonen. In memoriam

Erkki Hämäläinen 75-vuotias

V. ERKAMO
Muistikuvia Viipurin Neitsytniemen rannoista ja suurista kivistä

ERKKI RAUTVUORI
Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran vaiheita

 

Painos myyty loppuun. 

ISBN 951-95402-4-5 (painettu)

ISSN 1236-4304 (painettu)

ISSN 2669-915X (verkkojulkaisu)

Kaikkia Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteiden 1 ja 3 – 15 kirjoittajia ei ole onnistuttu tavoittamaan toimitteiden digitaalisen julkaisun yhteydessä. Jos koet, että sinun tai läheisesi tekijänoikeuksia on loukattu, otathan yhteyttä osoitteeseen viipuriportaali@gmail.com, niin poistamme artikkelin sivustolta.

Kirjallisuusviite

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 5 (1982). Helsinki: VSKS.