Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 13

Helsinki : 2001

ISSN: 1236-4304

198 sivua, kuva- ja karttaliitteet

Toimitteen 13 painopiste on vuosissa 1710-21 Viipurissa. Se sisältää henkilökuvauksia, kuten Kalevi Tillin katsauksen Juho Lallukkaan Viipurin suomalaisen teatterielämän perustajan ja tukijana, ja useita pienoistutkielmia kuten Jyrki Paaskosken Saimaan kanavan ensimmäiset rakentamisyritykset 1500- ja 1600-luvuilla. Lisäksi teoksessa on käännettyä historiallista tekstiä, kuten Gabriel Laguksen Eräitä seikkoja Viipurin oloista venäläismiehityksen aikana 1710-21.

Sisällys:

UNO ULLBERG

Viipuri–poikkileikkaus

TEIJA PETTERBERG-MÖNTTI

Viipurin puurunkoiset purjelaivat

JYRKI PAASKOSKI

Saimaan kanavan rakennushanke 1500-luvulla

GABRIEL LAGUS

Eräitä seikkoja Viipurin oloista venäläismiehityksen aikana (1710–1721)

HARRI PELKONEN

Laatokan–Karjalan sahateollisuuden historiaa

TEIJA PETTERBERG-MÖNTTI

”Vieraita” Viipurin kaupungissa. Saksalaiset ja juutalaiset

KALEVI TILLI

Juho Lallukka, Viipurin suomalaisen teatterielämän perustajana ja tukijana

KALLE MEURMAN

Kapina Viipurin pataljoonassa 1887

ALEXANDER JAENISCH

Viipuri

ESTER HÖCKERT JA INGRID BORENIUS

Vaelluksella Viipurissa vuonna 1900

JAAKKO PAAVILAINEN

Erkki Paavolainen 1890–1960. Elämäkerran piirteitä

AARNO TERTTI

Asevelvollisena Viipurissa 1919–1920

KALEVI TILLI

Terijoki – Viipurilaisten kesäparatiisi

PIRKKO PURNANEN

Melkein siviiliä

Tullaan julkaisemaan myös PDF:nä. Seura myy painettua teosta verkkokirjakaupassaan.

Kirjallisuusviite

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 13 (2001). Helsinki: VSKS.