Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 12

Toimitteessa 12 on 3 laajempaa tutkimusartikkelia Pirjo Uinon Luovutetun Karjalan muinaislinnoista, Harri Pelkosen Viipurilaisten sahateollisuus vesisahojen aikana ja Jukka Hartikaisen Viipurin juutalaisen yhteisön vaiheita. Lisäksi se sisältää useita lyhyempiä katsauksia historiallisiin ja aikansa ajankohtaisiin Viipuria koskeviin teemoihin, kuten Viipurin pienoismallihankkeeseen. Toimitteessa on myös useita henkilökatsauksia, kuten Toivo Kuulan Viipurin aikaan.

Sisällys:

PIRJO UINO

Luovutetun Karjalan muinaislinnoista

HARRI PELKONEN

Viipurilaisten sahateollisuus vesisahojen aikana

JUKKA HARTIKAINEN

Viipurin juutalaisen yhteisön vaiheita

KALEVI TILLI

Viipurilaisesta elämäntyylistä 1930-luvulla

PEKKA SALO

Vatikaani ja Wiipuri

LAURI KANTEE

Maataloussiirtoväen asuttaminen

JARMO KÖLHI

Vapaista taloudellisista alueista – Viipurin kaupasta ja Viipurin erityistalousalueesta

RIITTA THUNEBERG

Viipurin museo ja Viipurin pienoismalli

JYRKI PAASKOSKI

Kollegioneuvos Carl Adolph Sattler

ANNI LAMPÉN

Karjalan mies aikansa aallokossa. Ludvig Lius 1882–1972

JAAKKO PAAVOLAINEN

Onni Johannes Brummer 1878–1944

MARJA PÄIVÄNSALO

Heikki Lähimaa, viipurilainen pankkimies

KALEVI TILLI

Toivo Kuula Viipurissa

ILKKA KORHONEN

Torkkelin Killan Viipuri-kirjasto

Tullaan julkaisemaan myös PDF:nä. Seura myy painettua teosta verkkokirjakaupassaan.

ISBN 1236-4304 (koko sarja)

Kirjallisuusviite

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 12 (1998). Helsinki: VSKS.