Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 10

Author: Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura
Published: 1992

Toimitteessa 10 on useita lyhyitä katsauksia ja muutama laajempi artikkeli, kuten Viktor Dmitriewin artikkeleista tehdyt käännökset Monrepos ja Viipurilainen modernismi, A.I. Saksan Käkisalmen arkeologisten kaivausten tuloksia valoittava Käkisalmen maasta esiin kaivettu historia. Lisäksi se sisältää Viipurin Suomalaisen Seuran ja Viipurin puhelimen historiat, lehtori A.K. Sumeliuksen päiväkirjoihin perustuvan kuvauksen hänen ajoistaan Huvituksessa sekä muutaman muistelman ja yhden runon.

Sisällys:

A. I. SAKSA
Käkisalmen maasta esiin kaivettu historia

EKA LAINIO
Viipuri-nimestä ja sen synnystä

ERKKI KUUJO
Saksa virkakielenä vanhassa Suomessa

VIKTOR DMITRIEW (kääntänyt aikakauslehdestä Nas’e Nasledie II/1989 Irina Lankinen)
Monrepos

OTTO-I. MEURMAN
Viipurin raatihuoneet

ERKKI RAUTVUORI
Viipurin Suomalainen Seura

ERKKI RAUTVUORI
Viipurilaislehtori huvituksessa

ROBERT ORAVA
Muistelmia Viipurista 1890-luvulta

ROBERT ORAVA
Kirkkomuistelmia

EINO ÖSTERMAN
Viipurin puhelin

EKA LAINIO
Viipurin poika Armas J. Pulla

ERKKI KUUJO
Viipurin kaupungin hoitokunnan vaiheet 1940–1942

ALPO SALMELA
Viipurilaisuutta ennen ja nyt

VILJO ERKAMO
Hyvästi nuoruus

VIKTOR DMITRIEW (kääntänyt Iiris Lankinen)
Viipurilainen modernismi – tutkimisen ja säilyttämisen vaikeudet

 

Seura myy painettua teosta verkkokirjakaupassaan.

ISBN 951-96575-0-9

ISSN 1236-4304 (painettu)

ISSN 2669-915X (verkkojulkaisu)

Kaikkia Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteiden 1 ja 3 – 15 kirjoittajia ei ole onnistuttu tavoittamaan toimitteiden digitaalisen julkaisun yhteydessä. Jos koet, että sinun tai läheisesi tekijänoikeuksia on loukattu, otathan yhteyttä osoitteeseen viipuriportaali@gmail.com, niin poistamme artikkelin sivustolta.

Kirjallisuusviite

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 10 (1992). Helsinki: VSKS.