Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 1

Author: Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura
Published: 1976

Toimite 1 sisältää kaksi tutkimusartikkelia Sven Hirnin “Vihantaa Viipuria”ja Viljo Nissilän “Suomen Karjalan ortodoksinen nimistö”. Hirnin tutkimus luo katsauksen Viipurin viher- ja virkitysalueiden syntyyn ja kehittymiseen 1700-luvulta 1800-luvun loppuun. Se keskittyy niin rakennushistoriaan kuin alueiden käyttötarkoituksien kehitykseen sekä pureutuu rakentamisen sosiaalisiin ulottuvuuksiin ja eri aluiden vaihteleviin omistussuhteisiin. Katsaus käsittää Monrepon ja Aninan puistot, Vauxhallin kylpylän sekä Tervaniemen ja Huusniemen viheralueet.

Nissilän tutkimus valoittaa Karjalan nimistön historiaa ja etymologiaa keskittyen erityisesti aiemmin vähemmälle huomiolle jääneisiin piirteisiin sekä leviämistä Karjalasta Savoon.

Sisällys:

SVEN HIRN

Vihantaa Viipuria

VILJO NISSILÄ

Suomen Karjalan ortodoksinen nimistö

 

Painos myyty loppuun. 

ISBN 951-95402-1-0 (painettu)

ISSN 1236-4304 (painettu)

ISSN 2669-915X (verkkojulkaisu)

Kaikkia Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteiden 1 ja 3 – 15 kirjoittajia ei ole onnistuttu tavoittamaan toimitteiden digitaalisen julkaisun yhteydessä. Jos koet, että sinun tai läheisesi tekijänoikeuksia on loukattu, otathan yhteyttä osoitteeseen viipuriportaali@gmail.com, niin poistamme artikkelin sivustolta.

Kirjallisuusviite

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 1 (1976). Helsinki: VSKS.