Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 1

Toimite 1 sisältää kaksi tutkimusartikkelia Sven Hirnin “Vihantaa Viipuria”ja Viljo Nissilän “Suomen Karjalan ortodoksinen nimistö”. Hirnin tutkimus luo katsauksen Viipurin viher- ja virkitysalueiden syntyyn ja kehittymiseen 1700-luvulta 1800-luvun loppuun. Se keskittyy niin rakennushistoriaan kuin alueiden käyttötarkoituksien kehitykseen sekä pureutuu rakentamisen sosiaalisiin ulottuvuuksiin ja eri aluiden vaihteleviin omistussuhteisiin. Katsaus käsittää Monrepon ja Aninan puistot, Vauxhallin kylpylän sekä Tervaniemen ja Huusniemen viheralueet.

Nissilän tutkimus valoittaa Karjalan nimistön historiaa ja etymologiaa keskittyen erityisesti aiemmin vähemmälle huomiolle jääneisiin piirteisiin sekä leviämistä Karjalasta Savoon.

Sisällys:

SVEN HIRN

Vihantaa Viipuria

VILJO NISSILÄ

Suomen Karjalan ortodoksinen nimistö

Painos myyty loppuun. Tullaan julkaisemaan PDF:nä.

ISBN 951-95402-1-0 (sid.)

Kirjallisuusviite

Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 1 (1976). Helsinki: VSKS.