Viipurin läänin historia 6: Karjala itärajan varjossa

Author: Yrjö Kaukiainen & Jouko Nurmiainen (toim.)
Published: 2010

Viipurin läänin historian kuudes osa Karjala itärajan varjossa keskittyy aikakauteen itsenäistymisestä 1917 aina 2000-luvun alkuun. Sota-aikaan asti teoksessa käsitellään Viipurin läänin kokonaisuutta ja myöhemmin läänin Suomelle jäänyttä osaa sekä alueen asukkaiden vaiheita. Tämän perinteisen jaottelutavan lisäksi teoksessa seurataan myös luovutetuilta alueilta poismuuttaneiden ihmisten ja instituutioiden siirtymistä uusiin elinympäristöihin sekä luovutetulle alueelle siirretyn väestön sopeutumista.

Viipurin läänin historia on Viipurin läänin historiaa käsittelevä kuusiosainen kirjasarja, joka on julkaistu vuosina 2003–2014.

ISBN 978-952-5200-76-8 (sid.)

Kirjallisuusviite

Kaukiainen, Yrjö & Nurmiainen, Jouko (toim.) (2010). Viipurin läänin historia 6: Karjala itärajan varjossa. Lappeenranta: Karjalan kirjapaino.