Viborgs fyra språk under sju sekel

Teos käsittelee kielikysymystä Viipurissa eri aikoina.

Kirjallisuusviite

Tandefelt, Marika (red.) (2002). Viborgs fyra språk under sju sekel. Esbo: Schildt.