Uno Ullberg – Viipurin arkkitehti

Author: Netta Böök ja Kari Immonen (toim.)
Published: 2020

Uno Ullberg on suomalaisen arkkitehtuurin suuri tuntematon. Se, että merkittävimmät hänen töistään jäivät luovutettuun Karjalaan, jätti myös hänet itsensä arkkitehtuurihistorian marginaaliin. Tässä kirjassa suomalaiset ja venäläiset asiantuntijat nostavat hänen laajan tuotantonsa esiin ja tekevät sitä tunnetuksi.

Ullbergin ura kattoi pitkän kauden Venäjän vallan ajasta itsenäiseen Suomeen. Hän toimi suunnittelijana ja virka-arkkitehtina, ensin Vipurissa ja Viipurin läänissä, sitten muualla Suomessa. Arkkitehtuurissaan hän sovelsi tyylejä art nouveausta 1910-luvun ruotsalaisiin virtauksiin, kaksikymmenluvun klassismista funktionalismiin. Erityinen oli hänen taitonsa luoda yhteyksiä historialliseen kaupunkikuvaan. Hänen ennakkoluulottomat ja persoonalliset synteesinsä leimasivat rakennuksia pankkitaloista Pyöreään torniin, huviloista taidemuseoihin ja sairaaloihin. Suomalaisen arkkitehtikunnan piirissä Ullberg oli ihailtu ja arvostettu. Hänen rajan taakse jääneet rakennuksensa ovat tehneet hänestä merkittävän myös Neuvostoliitossa ja Venäjällä.

Kirjan ovat toimittaneet arkkitehti Netta Böök ja kulttuurihistorioitsija Kari Immonen. Sitä voi tilata Arkkitehtuurimuseon museokaupan verkkosivujen kautta.

Kirjallisuusviite

Böök, Netta & Immonen, Kari (toim.) (2020). Uno Ullberg – Viipurin arkkitehti. Uno Ullberg -seura.