Kronstadtin pakolaisia vai ”valkoryssiä” ja ”bolshevistista siitoskarjaa”?: Viranomaisten ja viipurilaissanomalehtien suhtautuminen Kronstadtin kapinaan ja sitä seuranneeseen pakolaisaaltoon vuosina 1921–1922

Teemu Metsäpellon pro gradu -tutkielmassa käsitellään suomalaisviranomaisten ja eri poliittisia suuntauksia edustaneen viipurilaissanomalehdistön suhtautumista Pietarin edustalla tapahtuneeseen ja bolševikkihallintoa vastaan suunnattuun Kronstadtin kapinaan maaliskuussa 1921 ja sitä seuranneeseen pakolaisaaltoon, joka suuntautui Suomeen.

Kirjallisuusviite

Metsäpelto, Teemu (2014). Kronstadtin pakolaisia vai ”valkoryssiä” ja ”bolshevistista siitoskarjaa”? : Viranomaisten ja viipurilaissanomalehtien suhtautuminen Kronstadtin kapinaan ja sitä seuranneeseen pakolaisaaltoon vuosina 1921–1922. Helsinki: Helsingin yliopisto.