Keisarillisen majesteetin armosta wahwistettu palo-asetus Wiipurin kaupungille, annettu Helsingissä 21 päiwänä tammikuuta wuonna 1840

Keisarillisen majesteetin armosta wahwistettu palo-asetus Wiipurin kaupungille, annettu Helsingissä 21 päiwänä tammikuuta wuonna 1840 on julkaistu myös ruotsiksi nimellä: Brandordning för Wiborgs stad. – Julkaistu myös venäjäksi nimellä: Požarnyj ustav dlâ g. Vyborga.

Teos on julkaistu digitaalisessa muodossa Kansalliskirjaston julkaisuarkisto Doriassa osana Bibliotheca Wiburgensis -kokoelmaa. Bibliotheca Wiburgensis sisältää valikoiman Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran (VSKS) omia kirjoja vuosilta 1847–1882. Kokoelmassa on myös Cedervallerien Viipurin kirjapainon ennen vuotta 1860 painamat kirjat. Kokoelman digitoinnin on rahoittanut Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura.

Kirjallisuusviite

Keisarillisen majesteetin armosta wahwistettu palo-asetus Wiipurin kaupungille, annettu Helsingissä 21 päiwänä tammikuuta wuonna 1840. Viipuri: Johanna Cederwaller ja poika.