Helsingin moninaiset karjalaiset muistin paikat

Author: Anssi Neuvonen, Maria Lähteenmäki, Oona Ilmolahti & Sinikka Selin
Published: 2022

Anssi Neuvonen, Maria Lähteenmäki, Oona Ilmolahti ja Sinikka Selin tarkastelevat artikkelissaan kolmea Helsingin kaupunkitilaan sijoittuvaa mutta Karjalaan ja karjalaisuuteen kytkeytyvää muistin paikkaa: Larin Parasken patsasta, Kuusitietä Meilahden kaupunginosassa sekä Karjalataloa. Kollektiivisen muistin ja kaupunkitilan tarkastelu kytkeytyy artikkelissa kysymykseen nykypäivän moniäänisistä karjalaisuuksista ja niiden suhteesta Karjalaa koskeviin historiallisiin mielikuviin. Artikkeli on julkaistu Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran Elore-verkkojulkaisussa.

Kirjallisuusviite

Neuvonen, Anssi & Lähteenmäki, Maria & Ilmolahti, Oona & Selin, Sinikka (2022). Helsingin moninaiset karjalaiset muistin paikat. Elore, 28(2), 26–49.