Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 8 (1987)

Helsinki: 1987

ISBN: 951-95402-8-8

176 sivua, kuva- ja karttaliite.

Toimitteessa 8 on mukana kotimaisten kirjoittajien lisäksi myös artikkeli V.A. Tjulenevilta, joka esittelee muun muassa neuvostoliittolaisten Viipurissa tekemien kaivausten tuloksia artikkelissa Viipurin arkeologisen tutkimuksen tuloksia. O.-I. Meurman valoittaa muun muassa kokemuksiensa puolesta Harald Öhquistin elämää ja Viipurin asemakaavoitusta. Alpo Salmela on tutkinut entistä asuinaluettaan Loikkaista ja sen asukkaita. Pääosan teoksesta käsittää V. Erkamon laudatur-tutkielma eläinlääketieteestä koskien Isojen petoeläinten esiintymistä Viipurin läänissä vuosina 1856-1937 etupäässä virallisen tapporahatilaston mukaan.

 

Sisällys:

Viipurin arkeologisen tutkimuksen tuloksia, V. A. Tjulenev

Wiipurin linnanherra jääkärikenraaliluutnantti Harald Öhquist, Otto-I. Meurman

Loikkasesta ja sen asukkaista, Alpo Salmela

Isojen petoeläinten esiintymisestä Viipurin läänissä vuosina 1856-1937 etupäässä virallisten tapporahatilastojen mukaan, V. Erkamo

Katsaus Viipurin asemakaavoitukseen, Otto-I. Meurman

 

Painos myyty loppuun. Tullaan julkaisemaan PDF:nä.