Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 3 (1978)

Helsinki: 1978.

ISBN: 951-95402-3-7

227 sivua.

Toimitteessa numero 3 on runsaasti eri teemaisia artikkeleita sekä muisto- ja onnittelukirjoituksia seuran toimijoille. Eräs toimitteen teema on koulutushistoria, josta kirjoittavat Sulo Haltosen artikelissaan “Erään inkeriläisen alkeiskoulun vaiheita” ja Viljo Nissilä artikelissaan “Sunnuntaikouluista ammattikouluihin”. Nissilä on kirjoittanut myös Viipurista nimistön valossa keskittyen erityisesti maantieteelliseen ja kaupungin historiaan liittyvään nimistöön. Toinen teema on itsenäisyyden ajan alun haasteet, johon pureudutaan O.-I. Meurmanin selostuksessa kuinka muinaismuistojen valvonta järjestettiin itsenäisyyden ajan alun Viipurissa, jossa historiallisia kerrostumia on runsaasti, sekä Reino Vornasen tekstissä “Itsenäisyyden ajan kunnallistekniikkaa Viipurissa”.

Lisäksi Toimite sisältää Aarni Erä-Eskon kirjoituksen “9.-13. vuosisadan slaavilais-karjalaisista kulttuurisuhteista“; Aarne Huuhkosen pienoiselämänkerran koskien runoilija Aleksanteri Rahkosta; David Kaijasen tutkielman Viipurin linnoitustöitä 1800-luvun puolivälissä;  Alpo Salmelan muistelon “Asuinlähiömme Loikkanen Viipurissa”, joka keskittyy erityisesti esikaupunkien kehitykseen. Toimitteessa on myös pienoishistoriikit Mauno Aallolta Viipurin taiteilijaseurasta 1930-luvulla, Erik Elfströmiltä Elftrömin kelloseppäsuvusta Viipurissa ja Taavetti Häyriseltä Viipuri taideteollisuusyhdistyksestä.

 

Sisällys:

9.-13. vuosisadan slaavilaiskarjalaisista kulttuuriolosuhteista, Aarni Erä-Esko

Erään inkeriläisen alkeiskoulun vaiheita, Sulo Haltsonen

Aleksanteri Rahkonen, karjalainen runoilija, Aarne Huuskonen

Viipurin linnoitustyöt 1850–70 luvulla, D. Kaijanen

Muinaismuistojen valvonta Viipurissa, Otto-I. Meurman

Sunnuntaikoulusta ammattikouluihin, Viljo Nissilä

Viipuri nimistön valossa, Viljo Nissilä

Asumalähiömme Loikkanen Viipurissa, Alpo Salmela

Itsenäisyydenajan kunnallistekniikkaa Viipurissa, Reino Vornanen

Vilho (Ville) Teivonen, in memoriam, Erkki Hämäläinen

Aarne Huuskonen 80-vuotias, Erkki Tynkkynen

Viljo Nissilä 75-vuotias, Aarne Huuskonen

Erkki Tarvonen 70-vuotias, Erkki Rautvuori

Viipurin taiteilijaseura v. 1930–1939 Viipurissa, Mauno Aalto

Elfströmin kelloseppäsuku ja kelloliike v. 1771–1943 Viipurissa, Erik Elfström

Viipurin taideteollisuusyhdistys, Taavetti Häyrinen

 

Painos myyty loppuun. Tullaan julkaisemaan PDF:nä.