Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 12 (1998)

Helsinki: 1998

ISSN: 1236-4304

239 sivua.

Toimitteessa 12 on 3 laajempaa tutkimusartikkelia Pirjo Uinon Luovutetun Karjalan muinaislinnoista, Harri Pelkosen Viipurilaisten sahateollisuus vesisahojen aikana ja Jukka Hartikaisen Viipurin juutalaisen yhteisön vaiheita. Lisäksi se sisältää useita lyhyempiä katsauksia historiallisiin ja aikansa ajankohtaisiin Viipuria koskeviin teemoihin, kuten Viipurin pienoismallihankkeeseen. Toimitteessa on myös useita henkilökatsauksia, kuten Toivo Kuulan Viipurin aikaan.

Sisällys:

Luovutetun Karjalan muinaislinnoista, Pirjo Uino

Viipurilaisten sahateollisuus vesisahojen aikana, Harri Pelkonen

Viipurin juutalaisen yhteisön vaiheita, Jukka Hartikainen

Viipurilaisesta elämäntyylistä 1930-luvulla, Kalevi Tilli

Vatikaani ja Wiipuri, Pekka Salo

Maataloussiirtoväen asuttaminen, Lauri Kantee

Vapaista taloudellisista alueista – Viipurin kaupasta ja Viipurin erityistalousalueesta, Jarmo Kölhi

Viipurin museo ja Viipurin pienoismalli, Riitta Thuneberg

Kollegioneuvos Carl Adolph Sattler,  Jyrki Paaskoski

Karjalan mies aikansa aallokossa. Ludvig Lius 1882–1972, Anni Lampén

Onni Johannes Brummer 1878–1944, Jaakko Paavolainen

Heikki Lähimaa, viipurilainen pankkimies, Marja Päivänsalo

Toivo Kuula Viipurissa, Kalevi Tilli

Torkkelin Killan Viipuri-kirjasto, Ilkka Korhonen

Tullaan julkaisemaan myös PDF:nä. Seura myy painettua teosta verkkokirjakaupassaan.